تبلیغات
*دانستنی های مفید* - دانستنی های قران کریم

آیا میدانید – دانستنی های قرآن مجید


آیا میدانید قرآن مجید یگانه کتاب است در روی زمین که هیچگاه تغیر نخواهد خورد.

آیا میدانید قرآن مجید یگانه کتاب است که صدها هزار حافظ دارد.

آیا میدانید تعداد ۱۰۱۵۰۳۰نقطه در قرآن مجید بکار رفته است.

آیا میدانید تعداد ۵۰۹۸محل وقف در قرآن مجید وجود دارد.

آیا میدانید تعداد ۳۹۵۸۶عدد کسره در قرآن مجید بکار برده شده است.

آیا میدانید تعداد ۱۹۲۵۳عددتشدید در قرآن مجید بکار برده شده است.

آیا میدانید بهترین نوشیدنی که در قرآن مجید ذکر شده ( شیر ) می باشد.

آیا میدانید بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد.

آیا میدانید بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷آمده که صد هزار می باشد.

آیا میدانید کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد.

آیا میدانید بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰حرف می باشد.

آیا میدانید تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.

آیا میدانید سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

آیا میدانید سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه.

آیا میدانید سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

آیا میدانید در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

آیا میدانید در آیه ۶سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.

آیا میدانید حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا میدانید حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.

آیا میدانید حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

آیا میدانید پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت.

آیا میدانید به حیوانی که از طرف خدا وحی شد زنبور بود.

آیا میدانید صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.

آیا میدانید رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیا میدانید سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

آیا میدانید قران دارای ۱۱۴سوره است.

آیا میدانید قران دارای ۳۰جزء است.

آیا میدانید قران دارای ۱۲۰حزب است.

آیا میدانید قران دارای ۶,۲۳۶ایه (نشانه) است.

آیا میدانید قران دارای ۷۷,۷۰۱کلمه است.

آیا میدانید قران دارای ۳۲۳,۶۷۱حرف است.

آیا میدانید قران دارای ۹۳,۲۴۳فتحه است.

آیا میدانید قران دارای ۳۹,۵۸۶کسره است.

آیا میدانید قران دارای ۴,۸۰۸ضمه است.

آیا میدانید قران دارای ۱۹,۲۵۳تشدید است.

آیا میدانید قران دارای ۳,۲۷۲همزه است.

آیا میدانید قران دارای ۱,۷۷۱مد است.

آیا میدانید قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰نقطه است.

آیا میدانید قران دارای ۵,۰۹۸وقف است.

آیا میدانید قران در ۲۳سال بر پیامبر نازل شد.

تاریخ : جمعه 15 آذر 1392 | 06:02 ب.ظ | نویسنده : مهدی مرادپور | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.